Markedsføring som fungerer

Når du skal starte en ny bedrift, eller ønsker å sørge for en jevn og god vekst i den bedriften du har, er det viktig å legge en markedsføringsstrategi. Men hvilken type markedsføring er best for deg? 

Markedsføring i seg selv er et veldig allsidig og tverrfaglig tiltak som tar sikte på å skape en opplevd forskjell mellom bedriftens egne tilbud og de konkurerende bedrifters tilbud. Det handler om å forstå hva kundenes behov er for så å tilby produkter og tjenester som møter deres behover på best mulig måte. Ved hjelp av prissetting, kommunikasjon og atferd er målet å få en verdifull plass i kundens bevissthet. Alle vet for eksempel i dag at IKEA er en svensk bedrift som har markert seg internasjonalt med gode produkter med skandinavisk design og gode priser.

Forretningskvinne

Hvordan få en god markedsføringsstrategi?

For å forstå kundenes behov og betalingsevne er det viktig å foreta en markedsanalyse. Så må du analysere markedet for å gruppere kundene i henhold til hvilke markedsføringstiltak som vil ha best virkning på dem. Så må du se på konkurentene og finne en måte å gjøre ditt produkt unikt. Prissettingen er også viktig ettersom den gjør produktet mer eller mindre tilgjengelig for kundegruppen, samt bestemmer hvor mye fortjeneste du skal ha. Hvordan har du tenkt å distribuere produktet ditt og nå kundene dine? Du kommer heller ikke utenom å bruke reklame for å påvirke kundens oppfatning av bedriftens tilbud og gi kunden kjøpsimpulser.

Direkte markedsføring

En type markedsføring er den direkte markedsføringen, som for eksempel dørsalg. Denne formen kjennetegnes av direkte kontakt mellom kjøper og selger. Typisk eksempel på dette er dørsalg, postordre salg, direkte reklame og telefonsalg.

Artikkelmarkedsføring

Dette er en måte å annonsere på hvor du har korte artikler som har med bedriftens produkter å gjøre. Tidligere var dette mer vanlig i trykkede medier, men nå er det også veldig vanlig å bruke artikler i online markedsføring i Norge. I sammenheng med søkemotoroptimalisering kan artikkelmarkedsføring ha stor effekt.

Viralmarkedsføring

Dette er en form for markedsføring hvor du bruker sosiale nettverk som allerede eksisterer. Den kan skje både ansikt til ansikt, gjennom video, internett, sms eller andre medier. Fa for eksempel et youtubeklipp om et produkt, kan deles gjennom Facebook, twitter eller andre former for sosiale medier av en person. De som da finner det interessant deler det videre med sine venner. Nettaviser tar for eksempel i bruk denne metoden.

Geriljamarkedsføring

Dette er en form for markedsføring som koster lite og som regel er veldig uonvensjonell og kreativ. Det er som regel godt planlagt men kan se spontant ut for forbrukerne. Selve målet med denne formen for markedsføring er å skape noe som vekker engasjement hos målgruppen. Gjerne gjennom grafitti, flashmobs eller klistremerkekampanjer.

Shopper-markedsføring

Denne formen for markedsføring skal påvirke forbrukerne som er i butikken, slik at de handler nettopp det produktet. Du kan for eksempel se små events i forskjellige matvarebutikker, der det er gratis smaksprøver på et produkt som det gjerne er tilbud på. Målet er å få deg som forbruker til å kjøpe nettopp det produktet.